Magyar csaták,seregek

1.

II. Béla idejében 1139-ben ,egy 30ezres magyar sereg megy Chernigov alá  Yaropolk II Vladimirovich kijevi fejedelem megsegítésére. ( Forrás – Hypatios Krónika 15.lap) [Pauler is emliti de szerinte ‘tulzas a szam’]

Forras; Isidor Szaraniewicz – Die Hypatios-Chronik

A Nikon Kronika (kronika gyujtemeny 859-1520-koztrol) ennek a seregnek a letszamat 40 ezerre teszi.

Ezt a 30-40ezeres sereget Berendek-nek is nevezik [valszeg koze van a Berend nevhez vagy nephez)

Forras; Mark J. Janselewitz – Nomad-sedentary politics in medieval Russia 2003., 19-ik oldal.

Chernigov a chernigovi fejedelemség városa ,kb. 600 km-re a Kárpátoktól,vagyis az akkori Magyarország határától.

 

 

2.

IV.Béla osztrák ellenes hadjárata 1252-ben 80ezer harcossal ( Forrás; Bánlaky – német források nyomán )

IV.Béla 80ezres sereggel megy az osztrak hadjaratra 1255-ben  [Forras; Anonymi Leobiensis Chronicon / Hyeronimus Pez – Scriptores rerum austriacarum, Tomus I., 822-ik old. 1721.]

Vitus Arnpeckius (1435-1495) 1263-ra mondja hogy a magyar kiraly ostromolja Wienna-t 80ezres sereggel. [Forras; Hieronymus Pez – Scriptores rerum Austriacarum, Tomus I.,1222-ik old., 1721.]

 

3.

IV.Béla idejében egy 12000-es magyar-kun (2ezer magyar es 10ezer kun) sereg vesz részt 1259-ben a pelagóniai csatában ( más néven Kastoria-i csata). A hely valahol a mai Makedónia és Görögország határan volt. (Forrás – Morea-i krónika)

A csata a Nikeaiak ( Bizánc) és az Epirusi,Achea-i fejedelemség ,Sziciliai királyság közt folyt.

A magyar sereg a nikeaiakat támogatta. Nikea császára ekkor VIII.Michael Palaiologos volt.

A magyar-kun sereg mellett még részt vett a nikeai sereg (27 osztag) török zsoldosokkal (500) ,5000 szerb,1000 német és oláh (alán) kb 2ezer .A csata a nikeaiak és szövetségeseik gyözelmével zárult.

https://archive.org/stream/chroniquesgrcor00hopfgoog#page/n496/mode/1up

olasz fordittasa a Moreai kronikanak

https://archive.org/stream/librodelosfecho00fatgoog#page/n179/mode/1up

spanyol fordittasa ugyanannak

 

Az hogy IV.Béla 12000 magyar harcost tudott küldeni 1259-ben Palaiogolosnak es hogy 1252-ben 80ezres serege volt, mutatja a magyar királyság hadi erejét és hogy nem volt ‘katasztrófa’ a tatárjárás.

 

 

4.

IV.Béla fiának, Istvánnak a győztes csatája  a svédek ellen 1268-ban. ( Forrás – Pray György, egy 1268-as oklevél alapján / Waltherr László Imre – V. Istvánnak mint ifjabbik magyar királynak IV. Béla korabeli svéd háborújáról ).

 

5.

V.István király 1270-es Ausztriai hadjárata 50000 magyar harcossal ( Forrás – Johann Baptist Schels, Chronica Australis [Australe] 852-1344 / Burkhard Gotthelf Struve-nél,  Anonymi Leobiensis Chronicon / Hyeronimus Pez – Scriptores rerum austriacarum, Tomus I., 833-ik old. 1721. )

 

6.

V.István Rábca menti győztes csatája,Ottokár cseh király ellen 1271-ben.

Magyar sereg ; Fősereg +30000 fő (Forrás – Bánlaky, Anonymi Coenobitae Zwetlensis Chronicon 928-1386)

Cseh sereg ; 100000 fő (Forrás – Palaczky), 90ezer (Anonymi Coenobitae Zwetlensis Chronicon 928-1386), Anonymi Leobiensis Chronicon / Hyeronimus Pez – Scriptores rerum austriacarum, Tomus I., 834-ik old. 1721.

 

7.

III. Istvan Dalmaciai hadjarata 1167-ben egy 30000-es magyar sereggel ( Banlaky, Pauler Gyula – sebenico-i oklevel )

 

8. Cseh-Magyar haboruk 1273-1278

Az 1273-as hadjarata Ottokarnak;

Csehek; 60ezer [forras – Chronicon Australe Zwetlensis]

Magyarok; 30-40ezer [forras – Banlaky]

 

IV. László király győztes hadjárata Ottokár cseh király ellen

1278. Morvamezei csata

 

A magyar sereg létszáma;

40000 harcos ( Forrás – Chronica Sanpietrum, Thomas Tuscus-Gesta imperatorum,)

40000 magyar es 16000 kun harcos ( Forrás – egy habsburg Rudolf táborából írt levél (Bodmann codex epistolae),  Ismeretlen névtelen tudosító )

30000 ( Forrás – Chronicon Claustroneoburgense )

15000 ( Forrás – Chronicon Colmariense )

plusz  4200-10000 rajnai,baseli,nürnbergi,svájci,elzászi,stájer,karantán,salzburgi,trioli,görci,osztrák,stb. ( Forrás – Bánlaky )

 

A cseh – german sereg létszáma;

45000 harcos – 10000 cseh,12000 morva,20000 szász,thüringiai,sziléziai,lengyel,pomerániai,meisseni,magdeburgi,brandenburgi,lausitzi és 3000 bajor ( Forrás – Johann Baptist Schels )

30000 (Chronicon Anonymi Leobiensis)

30000 (Tuscus)

 

Magyar veszteseg; ismeretlen

Cseh-Geman veszteseg; 20ezer Chronicon Magni Presbiteri, 14ezer (Chronicon Colmariense, Annales Colmariennes, Ellenhardi chronicon, Klingenberger Chronik), 12ezer Bodmann, 10ezer Tuscus

 

9.

II.Géza király győztes csatája II. Jasomirgott Henrik bajor-osztrák gróf ellen.

1146. Lajta (Fischa) menti csata

 

A magyar sereg létszáma ; 70ezer

Forrás; Freisingi Otto

A német sereg létszáma ; ismertetlen – Kálti szerint Henriknek Konrád német-római császár minden hadat Bajorországból és Szászországból a rendelkezésére bocsátott.

Freisingi Otto szerint is hatalmas volt Henrik serege [ Pauler ]

 

Magyar veszteseg ; 3ezer [Bonfini]

German veszteseg ; 7ezer [Bonfini,Kepes kronika,Thuroczy]

 

 

10.

1149-ben II. Géza egy 10,000-es magyar sereget kuld Izjaszlavnak  Vladimir halicsi fejedelem ellen, a Volyni fejedelemseg teruletere.

1151-ben szinten egy 10,000-es magyar sereget kuld Kijev ala.

 

 

11.

Mongol hadjárat Magyarország ellen 1241.

IV.Béla korában a határkerületek védelmere hivatott csapatokon kivül, a vármegyék 110ezer és a nemesség 40ezer lovast tudott kiállitani. [ N.S.Galitzin ]

 

Magyar sereg létszáma ; 65ezer  névtelen apát levele 1242 ből Matthaeus Paris krónikájából, 100ezer Chronicon Austriae/Pertz-nel, 100ezer Continuatio Sancrucensis [1234-1266], 100ezer chronicon claustro neoburgense [218-1348], 400ezer Ala-eddin Atta mulk Djuveini (1226-1283) [Alaeddin Ata Melik Djuveini vagy Ata-Malik Juvayni]  / [Forras; Olchváry Ödön – Századok , 427.oldal, 1902. /Sámi Lajos nyoman – Vasárnapi Ujság ,43-ik szám, 681-ik oldal, 1876.]

Ala-eddin Atta mulk Djuveini a Tarikh Dzsihan Kushai-ban írja hogy Sejban kán amikor Batu elküldte kémlelni a magyar sereget,egy hét múlva visszajött és azt jelentette hogy a magyar sereg nagyobb mint az övék.

 

Mongol sereg létszama : 500ezer Rogerius, 500ezer Kézai, 500ezer Kálti Márk, 500ezer Pozsonyi krónika

 

Wolf szerint ;

Mongol főhaderő Batu alatt : 200ezer

A 3 mellék hadoszlop egyenként : 100ezer

 

Köhler szerint ;

Mongol főhaderő Batu alatt : 200ezer

Az északi mellékoszlop : 100 ezer

Az Erdély ellen vonuló 2 csoport egyenként : 50ezer

 

Kausler szerint ;

Mongol haderő Muhinál : 400ezer

Magyar haderő Muhinál : 100ezer

 

Wolf es Köhler ;

Mongol haderő Muhinál : 200ezer

 

 

Magyar veszteség ;

10ezer  osztrák források, 60,100,300ezer Annales Stadenses, Annales Wormatienses

Forras; Banlaky

60ezer Annales monasterii sancti Pantaleonis (1238-1249) / Chronica regia Coloniensis [kezdetektol-1249-ig]

Mongol veszteség ;

35ezer Petrus Ranzanus,habár ez  is lehetett jóval nagyobb

 

 

 

12. Masodik tatarjaras 1285-87.

 

Tatar sereg szama; 200ezer [Benedek prepost levele], több 100ezer [Galiciai-Volhyniai kronika – Perfecky, George A. – The Galician-Volynian Chronicle 1973.]

Magyar sereg; ismeretlen

Tatar veszteseg; csak Telebuga serege 100ezer embert vesztett [Galiciai-Volhyniai kronika – Perfecky, George A. – The Galician-Volynian Chronicle 1973.], 26ezer Hungariban es ezen kivul meg ismeretlen szam Erdelyben [Benedek prepost levele], Banlaky + nehany ezer a lengyel hataron Sandec-nel

Magyar veszteseg; 7ezer Hungariban, ismeretlen Erdelyben [Benedek prepost levele]

4 nyugati kronika is ugy tudja hogy a tatar sereg nagy reszet megsemisitettek a magyarok.

 

Forras; Szocs Tibor – A masodik tatarjaras? / Belvedere folyoirat 2010/XXII. 3–4. [16-50-ik old.]

http://www.belvedere-meridionale.hu/lapszamok/archive/2010_2.pdf

Galiciai-Volhyniai kronika — Perfecky, George A. – The Galician-Volynian Chronicle 1973 / angol wikipedia [a ”magyar” ”szabad” enciklopedia/wikipedia termesztesesn nem irja]

https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Mongol_invasion_of_Hungary#cite_ref-27

Amugy az ”elso” es a ”masodik” ”tatarjaras” ugyanaz mert 45 ev [julianuszi 45 ev] a kulonbseg. [ ha egyaltlan letezett ”tatarjaras”]

 

 

13.

Kenyérmezei csata 1479.

Báthory István beszéde a Kenyérmezei Csata előtt

( Bonfini nyomán; IV-ik tized, 37-ik fejezet, 6-ik konyv, 475-476-ik oldal )

”István elrendeli, hogy mindenekelőtt tartsanak csoportonként istentiszteletet, aztán ott helyben mindenkinek osszák ki az oltáriszentség titkos kenyerét, reggelizzenek meg lábon, hogy némileg megerősítsék a vitézek testét, azután megparancsolja, hogy adjanak egymásnak hitet, váltsanak csókot, és így fogadják meg, hogy egyik a másikat nem hagyja el a csatában, a vezér parancsa nélkül nem mozdul el a helyéről, nem adja fel a harcot, hanem bátran verekszik halálig. Majd gyűlést hív össze, és így szól:
‘Mások talán rosszallanák vállalkozásunkat, harcostársak, elkerülnék a vad török közelségét és fenyegetését, én viszont úgy vélem, hogy ennél fontosabb és szerencsésebb lehetőség nem kínálkozhat, nem adódhat a számotokra. Mások ártalmas, sokan fölösleges szolgálatot vállalnak, amikor nyámnyila és gyenge császárért, amikor múlandó és pillanatnyi érdekekért küzdenek, mi azonban a legüdvösebb és legszentebb harcot harcoljuk, midőn a jóságos és mindenható Jézus Krisztusért, a keresztény társadalom megmaradásáért, a hazáért, az oltárért és az otthonért, gyermekeinkért és asszonyainkért, vagyonunkért, testünk és lelkünk javáért verekszünk. Néhányan idegen érdekekért és hatalomért mennek háborúba, mi a magunk hasznáért, országunkért és halhatatlanságunkért ragadunk fegyvert. Sokan egész életüket koplalással, önsanyargatással, kegyetlen ceremóniákkal emésztik fel, mi egyetlen pillanat alatt több hasznot nyerünk, mint azok teljes életük során, mégpedig biztos és múlhatatlan hasznot. Bizony hogy többet ér az a csepp vér, amely Krisztus kegyelméért hull, mint minden egyéb érdem, amelyet papucsban és életbiztonságban szerzünk. Üdvözítőnk követőiről és tanítványairól vegyetek példát. Miért nem fogadott be senkit az apostolok csapatába, a boldogok seregébe, csak azt, akivel megosztotta a kelyhét? Miért állította az istenségek és örököstársai közé elsősorban az életüket feláldozó vértanúkat? Bizonnyal azért, mert ezek a legbölcsebb mester példájából és tanításából megtanulták, hogy a katolikus hit megoltalmazásáért a testi szenvedést semminek kell tartani, sőt, úgy vélekedtek, hogy semmit sem kell nagyobb isteni jótéteménynek tekinteniük, mint ha az igaz hitvallás közben halálbüntetést és iszonyatos kínzatást szabnak rájuk, amit nem hogy önként, de vágyakozva vállaltak. Vajon hol onthatnánk hasznosabban a vérünket, mint az igazság nevének megoltalmazásában, annak a nemzetnek a szétzúzásában, amely álpróféták kárhozatos tévelygéseit követi és védelmezi, megtagadja Jézust, az Isten egyszülött fiát, az igazság kútfejét, ég és föld teremtőjét? Sokan vannak, bajtársak, akiket ez kevéssé érdekel, részint, mert az ég meg a természet nemigen vigyáz rájuk, részint, mert emberi szenvedélyekbe belemerülve nem nagyon figyelnek erre. Azt szeretném, ha az ilyen emberek tekintetbe vennék mind a tartomány romlását és veszedelmét, mind hazájuk és otthonuk károsodását. Károsodást mondtam? Inkább kietlenség és pusztulás ez. És vajha pusztulás lenne, hiszen a nyomorúság vége csak a legjobb lehet, ámde ez kezdete a végeérhetetlen szenvedéseknek.Nemcsak a tartománybelieket hurcolják el vagyonukkal, jószágukkal együtt, vitézek, hanem a fiaitokat is, akiket tisztességgel neveltek, akik számotokra a legdrágábbak, akikért annyi fáradságot, veszedelmet vállaltok; és édes asszonyaitokat, akik lelketek egyik felét bírják; a nemes matrónákat, akik oly nagyon őrzik a tisztességet, a jámborságot; vagyonotokat, amelyet itthon és idegenben bő verejtékkel szereztetek; a becsületet, amelyet oly nagy virtussal teremtettetek; és odavesznek a nemzeti istenek meg a többi, ami mennyei, ami földi, és ami nélkül tovább élni nem lehet. Mindez nem a halálhoz, nem a szenvedések végéhez vezet, hanem az örökös rabsághoz, a halálnál sokkalta szörnyűbb nyomorúsághoz. Szégyellem és restellem fölemlegetni, bajtársak, mennyi gyalázat, fertőztetés, szentségtörés vár a következő éjjelen a tiszta szüzekre, a szemérmes asszonyokra, ha bátorságotok meg nem oltalmazza őket. Higgyétek el nekem, ez az ocsmányság nagyobb szerencsétlenség, mint minden más baj. Hát nem halljátok a nők zokogását, a csecsemők rívását? Hát nem jut el hozzátok a rabok jajongása? Hátrakötött kézzel hosszú kötélen vonszolják őket, és még csak égre tárt karral rimánkodniuk, könyörögniük, szokás szerint a szellemekhez imádkozniuk sem lehet, mert a bilincsbe vertek nem fordulhatnak az istenekhez, és ha vitézségetek meg nem váltja őket, mit sem kívánnak jobban a halálnál. Serkenjetek fel hát, bajtársaim; ma nemcsak az istenért, az országért, a tartományért kell megküzdenetek, hanem tulajdon javatokért is, nehogy a török majd megint azt is elhurcolja, ami a zsákmányolás után még megmaradt. (70) Ha a jel felhangzik, harcoljatok, mégpedig, ha lehetséges, nagyobb erővel, mint bármikor ezelőtt, nagyobb bátorsággal, mert a helyzet ezt követeli. Az ellenfél sokaságától ne féljetek a kelleténél jobban, hiszen már rég megtanultátok, hogyan csatázik a kevés a sokkal, sohasem verekedtetek egyenlő számban a törökkel, és sohasem fordítottatok hátat. A lélek az, amely a számot növeli, amely meggyarapítja a légiókat, felvértezi a mezítelen keblet, amely oda sem hederít a torkotokra, testetekre kivont szablyára. Emellett, mint épp most jelentették, órákon belül itt lesz a mi rettenthetetlen társunk, Pál, és reméljük, hogy idejében hozza a segítséget. Kérlek, bátor szívvel harcoljatok Jézus Krisztus nevéért, akiről tudjuk, hogy ilyen háborúban sohasem hagyott el titeket. Gondoljatok arra, milyen és mennyi baj szakadna ránk, ha netalán, ne adj isten, engednétek a barbár dühnek. Halál, amely a többihez képest több jót, mint rosszat ígér, azonkívül hallatlan gyötrelem, örökös szolgaság, elviselhetetlen szégyen következnék, és minden nyomorúság elképzelhetetlen özöne. Ha férfiak lesztek, jobbotokkal mindezt elháríthatjátok. Tehát rajta, társaim, Jézus Krisztus kegyelmes nevével az ajkatokon induljatok a csatába, tiporjátok el vitézül a rusnya népséget, hiszen rég megtanultátok legyőzni azt, kérlek, az istenek és emberek iránti hűséggel, a fiaitok iránti szeretettel induljatok fel a rab sokaság jajveszékelésén. Ma tehát azzal az elszánással vívjatok, hogy vagy halálba gyilkoljátok a bősz ellenséget, vagy ha a balsors arra kényszerít, gyönyörű halált haltok, hogy ne kelljen elszenvednetek mindazt a bajt, amelyről szóltam, s még sokkalta többet; Bátori mindenütt veletek lesz, a sűrűben harcol, és hogy az atyai dicsőségből ne engedjen, ma vagy győztesként látjátok, vagy talán az Istenek asztaltársaként.’ ”

 

Magyar sereg létszáma : ismeretlen,Bonfini Báthoryt idézi ,aki mondja a magyaroknak hogy ‘ ne féljetek mert tudjátok hogy eddig is túlerővel szemben győztünk mindig a török ellen’.

Török sereg létszáma : 100ezer Dlugoss,Fessler,65ezer brassai egyház felirata,Siegler,Bél Mátyás,60ezer Bonfini,Pethő,Oláh,Nadányi,Töppelt, torok+ 43ezer olah [Matyas levele 1479 okt. 22 Buda/Veress Endre – Acta Transylvaniae 3233old], 43ezer+oláhok Engel,45ezer nevtelen szasz iro,40ezer Tubero,Hammer,30ezer Seadeddin,Soloksader török írók.

Magyar veszteség : 10ezer Heltai,Bonfini,Pethő,16ezer Jakob Unrest [1430-1500]

Török veszteség : 32ezer Chronicon Monasterii Mellicenses [1-1564], 30ezer Újlaki Lőrinc,Heltai,Bonfini,Nadányi,Pethő,Baksai,42ezer Unrest,65ezer Tröster,Gaulter,brassai egyház felirata/Fasching-nal,Siegler

Újlaki Lőrinc országbiró (1459-1524) leirása a kenyérmezei csatáról —>

http://books.google.ro/books?id=XfxIAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

1973-ik oldal

 

                                                     Báthory

 

 

 

14.

Szabácsi csata 1476 [vagy 1475]

 

Magyar sereg; 10ezer Dlugoss,Curaeus + hajohad (kb. 15-20ezer) Baduario, 100ezer+300 hajo Eschenloer (1420-1481)

Torok sereg; 1200 [Kupelweiser]+15ezer [egy Historias enek]

Magyar veszteseg: 200

Torok veszteseg: 700

 

Forras; Banlaky Jozsef

 

Magyar sereg; 10ezer Dlugoss, 100ezer + 330 hajo Eschenloer

Torok sereg: 5ezer [Dlugoss], minimum 30ezer vagy 100ezer [Eschenloer az elesett torokoket a várban 30ezerre teszi es osszesen 100ezerre ennek a hadjaratnak a soran]

Magyar veszteseg: ismeretlen

Torok veszteseg: 30ezer a várban, osszesen 100ezer Eschenloer

 

Forras; Teleki Jozsef

 

 

15.

Laczkfi István ausztriai hadjárata 80ezres magyar sereggel 1328-ban.

Forrás;

Bánlaky – cseh kútfő nyomán; valszeg ez az —>  Francisci Chronicon Pragense / Scriptores rerum Bohemicarum, Tomus II., 157-ik oldal, 1784.

Chrysostomus Hanthaler – Fasti Campililienses [Fastorum Campililiensium], Tomus II., 210-ik oldal, 1754.

Chronicon Aulae Regiae [13-14-ik szazad] / Gelasius Dobner – Monumenta historica Boemiae, Tomus 5., 424-ik oldal, 1784.

 

16.

Károly király egy 50ezres magyar sereget küld János cseh király ellen 1331-ben.

[ Forrás; Bánlaky ]

 

17.

Karoly kiraly 1330-ban egy 8-10 ezres magyar sereget kuld Władysław I Łokietek lengyel kiraly megsegitesere a nemetek ellen.

1331 vagy 1332-ben ugyancsak tekintelyes hadat kuld I.Ulaszlo (Władysław I Łokietek) megsegitesere a teutonok ellen — Płowce-i (vagy Radziejów-i) csata 1331.

Płowce-i csata 1331 – lengyel-magyar gyozelem a nemetek ellen – 20,000 elesett teuton

Ezt kovetoen gyoztes szileziai hadjarat, 50 erod elfoglalasa a magyar-lengyel sereg altal [ Banlakynal ]

Mas leiras szerint kb. 100 nemet lovag elfogasa.

 

18.

Karoly kiraly 1322-ben 4-5 ezres magyar sereget kuld Frigyes osztrak hercegnek [ Forras; Königssaaler Geschichtsquellen, Matthias von Neuenburg ] / Banlaky

Matthias von Neuenburg (1295-1370) kronikajaban 1322-re 4ezer magyart es mester-ijászt ir [‘quator milibus Ungarorum et gentilium sagittariorum’]

Forras; Matthiae Neoburgensis Chronica cum continuatione et vita Berchtoldi…, 69-ik oldal, 1866.

Albertus Argentinus kronikajaban [1278-1378] 1322-re  4ezer magyart es mester-ijászt ir [”quator millibus Hungarorum & gentilium sagittariorum”]

Forras; Germaniae Historicorvm Qvi Post Henrici IIII Imperatoris 2. kotet, 121-ik oldal, 1585.

Aventinus [15-16-ik szazad] 1321-re 26ezres magyar sereget ir amibol

Aventinus ugy irja hogy ebből 22ezer lándzsás és 4ezer ijász volt. [‘Hastatorum duo&viginti millia, sagittariorum quatuor’]

Forras; Jo. Aventini Annalium Boiorum libri VII ex autenticis manuscriptis codicibus, 604-ik oldal, 1580.

Vitus Arnpeckius (1435-1495) 1322-re 2,200 magyar lovast es 4ezer ijaszt ir

A Chronicon Aulae Regiae 5ezer magyart es poganyt ir

 

19.

Zsigmond egy 44ezres magyar sereget küld a velenceiek ellen 1412-ben

[ Forrás – Eberhard Windeck, Banlakynal ]

1415-ben egy 16ezres sereget [akik kozt 25 magyar nemes-vezer volt] kuld Zsigmond  Spalatoba.

[ Forras; Cesare BaronioOdorico Rinaldi – Annales ecclesiastici, 1694, Tomus XVII., 474-ik oldal ]

 

20.

Mátyás király seregének létszáma, Sebastiano Baduario velencei megfigyelő adatai alapján 1475-ben

Szárazföldi – 144ezer , amiből;

gyalogos 40000
gyalogos és nagyszámú pattantyús 20000
magyar nehéz lovas 10000
székely lovas 16000
székely gyalogos 16000
erdélyi urak és nemesek serege 10000
paizzsal, balistákkal fölfegyverzett gyalogos 4000
lövész, vagyis puskás 400
pattantyús mester 80

 

cseh–morva–sziléziai lovas 6000
erdélyi oláh 2000
havasalföldi vajdától van a királyi seregben lovas 12000
oláh vajdától 8000

Vizi – Kb. 19000
+ 5000 szerb

Forrás – Bánlaky

 

Magyar nehezlovas 10,000

Pajzzsal, balistákkal fölfegyverzett gyalogos 4,000

Szekely konnyulovas 16,000

Szekely gyalogos (landzsas,pajzsos,kezi-ijjasz) 16,000

Erdelyi nemesi csapat 10,000 lovas es 10,000 gyalogos]

Gyalogos 2,000

Lovesz 4,000

Pattantyus mester 80

+ 8 bombarde,8 machine es 10 nagy bombarde

Osszesen; 72,000

 

+ Szovetseges olah es moldvai;

Erdelyi olah 2,000

Moldvai; 12,000 lovas es 20,000 gyalogos [+ valami bombarde-k]

Nagy-Valachia-i ; 8,000 lovas es 30,000 gyalogos

Osszesen; 72,000

Forras; Velencei allami okleveltar / Veress Endre – Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia (1914), 1. kotet. 33-34-ik oldal.

ezt 1479-re irjak, de nem tudni mikori pontosan [mashol irjak 1476-ra azaz a Szabacsi akcio idejere, amit maskor tesznek 1475-re is]

Ez amugy egy nagymeretu keszulodes lehetett a torokok ellen de a tovabbi akciokat toroltek a tortenelembol [mert ugyebar ‘a magyarnak csak vesztes csatai voltak’ vagy ha volt nyertes azt is leminimalizaljak – lasd a Szakaly, Fodor ‘parost’ a kenyermezei csatarol 1479.

 

 

21.

Moldvabányai csata 1467

[ ez egyes irasok szerint gyoztes nekunk masok szerint vesztes – persze ‘Magyarorszagon’ nem azt tanitjak hogy ‘gyoztes’ , pedig a magyarnak mondott kronikakban gyoztes csata es Ludovicus Carbo, Alexander Cortesius es Janus Pannonius költők szerint is a magyarok gyoztek]

 

Magyar sereg; 40ezer

Moldvai sereg; 12ezer

Magyar veszteseg; 10ezer

Moldvai veszteseg; 11ezer

(Az 1474 vagy 1475-os Vaszloi csata ahol ugymond 40ezer moldvai megver 120ezer torokot, az is a Matyas csataja volt a torok ellen, csak hamisitva van a tortenelem minden szinten. [ki van tolva 7 evvel es megkavarva, hogy ‘ki ki volt es ki ellen es hanyan’] – a ’40ezer moldvai’ az magyar volt.)

 

 

 

22.

Matyas delvideki hadjarata Krusevac fele 32ezres sereggel a torok ellen 1481-ben [Galamboci csata]

Forras; Banlaky, Bajazid levele a francia kiralyhoz

itt –> http://books.google.ro/books?id=TKaPrQPFIAMC&pg=PA335&dq=hungarian+knights+32,000+king&hl=hu&sa=X&ei=OXZoVIahD6u8ygP9voCgBQ&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

335.old.

 

23.

Nagy Lajos király seregének létszáma az 1356-os velencei hadjáraton;

 

100000 magyar és kun – amiből legalább 44 ezer magyar lovas

+  több ezer német és más

 

Forrás – Villáni Máté krónikája [ Bánlakynál ]

 

24.

Nagy Lajos magyar seregenek a letszama Aversa alatt 1350-ben – 30ezer lovas

+ 15ezer teuton, 20ezer Lombard, Tuszk [toszkanai valszeg], Brigant es mas.

Forras; Domenico da Gravina (1300-1355) kronikaja.

 

25.

Nagy Lajos serege az elso velencei hadjaratan;

100ezer Anonymus es Dandulo kronikajanak folytatoja

70ezer A Vita episcoporum Aquilejensum

30ezer Villani kronikaja

24ezer Istorie Pistolesi

20ezer Bartholomeus Ferrariensis

 

26.

Lajos kiraly egy 10ezres magyar sereget kuld Carolus Dyrrhachinus-nak [Durazzoi Karoly] 1379-ben a Velenceiek ellen

Forras; Katona Istvan – Historia Pragmatica Hungariae, pars II., 98-ik old., 1784.

Laurentius Bonincontrius (1410-1491) szerint a magyar segedsereg 7ezres volt [forras; Muratori – Rerum italicarum scriptores,Tomus 20, Annales Bonincontrii, 33-ik oldal, 1732.]

 

27.

Nagy Lajos seregenek letszama az 1354-es litvan hadjaraton – 200ezer [ebben voltak csehek,nemetek,es olaszok is]

Dnyeszter es Bug menti csata, Volhinia,Podilia,Lodomeria elfoglalasa

Forras; Villani Mate kronikaja/ Banlakynal

 

 

28.

Vidin-i [Bodony], Sozopolisi, Archialosi, Mesembriai [Misivria], Skafidai, Gallipoli-i csata 1366.

 

Magyar sereg; 20-60 ezer

Török sereg; 80 ezer

Magyar veszteseg; ismeretlen

Torok veszteseg; ismeretlen

Forras;

Menesdorfer (Manesdorfer) Janos 1407. [Banlakynal es Horvath Mihaly – Magyarorszag tortenelme,2-ik resz, 299-ik oldal, 1871.]

Savoyai kronika [Chronica Sabaudiae] / Banlakynal

 

 

 

29.

III. Andras kiraly egy 80,000-es magyar-kun sereggel megy a nemet hadjaratra Albert kiraly ellen 1291-ben.

Forras; Chronicon Anonymi Leobiensis

 

 

30.

Kalman kiraly legyoz 2 nemet sereget  Mosonynal, Ovarnal es Nyitranal 1096-ban;

 

Magyar sereg – ismeretlen

Volkmar es Gottschalk nemet serege – 27 ezer

Emico nemet serege – 203ezer [Forras; Roger of Wendover (-1236) – Flores Historiarum, 2.kotet,72-ik old.,1841., Willermo Tyrensi [William of Tyre,Willermi Tyrensis] (1130-1186) – Historiae liber primus, 67-ik oldal/Recueil des historiens des croisades , Tome premier, I partie, 1844.

Tyrensis azt irja hogy Meeszeburgnal [valszeg Merseburgnal] [Moeszeburg,Misenberg nevekkel is forditjak] volt a csata [valszeg ez azonos Mosonnal]

 

Magyar veszteseg – ismeretlen

Nemet veszteseg – 23ezer [a Gottschalk es Folkmar seregebol], Emico seregebol tobb ezer, nagy resze megsemmisult a seregnek

Forras; Banlaky, Horvath Mihaly

 

Kalman idejeben 100ezres magyar sereget emlit a Nesztor kronika es 40ezer magyar halottat 1099-ben a przemysli csataban. Pauler Gyula es Banlaky meg 8 vagy 80 ezres seregszamot is emlit de nem ad forrast.

Forras; Banlaky, Pauler Gyula

Nesztor kronika, 196-ik oldal, Samuel Hazzar Cross kiadasa – Massachusets

 

itt —> http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a011458.pdf

 

 

31.

Nándorfehérvári csata 1456

 

Magyar sereg létszáma;

15ezer harcos Forrás ; Pálma,Teleki Józsefnél

Felfegyverzett civilek ; 500 Ranzanus, 60ezer Tagliocozzo-Waddingnál, 40ezer Aeneas Sylvius,Pessina

A felfegyverzett civilek többsége magyar ; Fara Miklós-Waddingnál

Az összes magyar sereg 30ezer ; Eschenloer 15-ik századi történész

Az egész sereg 3043 ; Unrest-Hahnnál

Cillei grófok évkönyve ; a török sereg ötvenszer nagyobb mint a magyar

 

Török sereg létszáma;

150ezer ;  Turóczi,Székely,Aeneas Sylvius,brassói egyház felirata Schwandtnernél,Eschenloer,a Cillei grófok évkönyve,Brankovics Engelnél,Cuspinianus,Révay Schwandtnernél,Ortelius,Drechsler,Capistranus

100 ezer ; Unrest-Hahnnál

120ezer ; Fara Miklós-Waddingnál

160-200ezer ; Tagliocozzo-Waddingnál

200ezer ; Olomucensis,Manlius-Hoffmannál

400ezer ; Boregh,Baksai,Ranzanus-Schwandtnernél

Forrás; Teleki József – A Hunyadiak kora, 2. kötet

 

Hunyadi János levele Dénes bibornokhoz a török hadról ; ‘Ily erőt, illy hatalmat az akkori idők még nem láttak’

Forrás ; Teleki – Hunyadiak kora 2. kötet

 

Magyar veszteség;

minimális ; Tagliacozzo-Waddingnál

15ezer ; Eschenloer

3043 ; Cillei grófok évkönyve

 

Török veszteség;

4ezer ; Aeneas Sylvius

5ezer ; Platina

13ezer ; Unrest – Hahnál

20ezer ; Bonfini

24ezer ; Nándorfehérvár alatt és ugyanennyi visszavonulás közben ; Brankovics

24ezer ; Capistranus és Fara-Waddingnál,Calixtus,Dlugoss,Cuspinianus,Hammer-Purgstall

40ezer ; Drechsler,Pessina,Nadányi

60ezer ; Cillei grófok évkönyve

80ezer ; Eschenloer

100ezer ; Chronicon terrae Misn.-Menckennél, Langius-Pistorinál

Forrás ;  Bánlaky

 

2ezer ; Manlius-Hoffmannál

5ezer ; Shedelius Manlius-Hoffmannál

20ezer ; Bonfini és Aeneas Sylvius

40ezer ; Bonfini és Aeneas Sylvius,Calixtus,Tritthem,Fugger

60ezer ; Petrus Opmerus,Genebrand

80ezer ; Bonfini mások szerint

Forrás ; Teleki József

 

Magyar sereg letszama; 40ezer

Torok sereg letszama; 160ezer

Vesztesegek;

18ezer kereszteny halott

150ezer torok halott

Forras; Hunyadi Janos levele / Thomas Gascoigne (1404-1458) es Fullar Erasmus-nal [15ik szazad] / Szazadok, 223-224-ik oldal,1896.es James E. Thorold Rogers – Loci e Libro veritatum 178-ik oldal,1881.

 

 

32.

Hunyadi seregenek letszamat 35ezerre teszi 1442-ben Marianus Barletius [1450-1512], a törökökét 80ezerre. [forras – Odorico Rinaldi – Annales ecclesiastici 1694.]

 

Szebeni csata 1442.

 

Magyar sereg létszáma ; nincs adat

Török sereg létszáma ;  80ezer Calvisius

Magyar veszteség ; 3ezer Bonfini,Pethő,Chronicon Fuchsio

Török veszteség ; 20ezer Bonfini,Pethő,Chronicon Fuchsio,15ezer Bartossek-Mainhardthoz érkezett tudositás,Pray

Forrás – Teleki József

 

Magyar veszteség ; 3ezer Szead-eddin — Thurynál

Forrás – Bánlaky

 

 

33.

Vaskapui csata 1442.

 

Magyar sereg létszáma ; 15ezer (V.Laszlo adomanylevele 1455 – Wagnernel,Kaprinainal es Katonanal)

Török sereg létszáma ; 80ezer Bonfini,Thúróczy,Pethő, Ulászló két adománylevele

70-90ezer ; Ivanics-Schwandtnernél

Magyar veszteség ; nincs adat

Török veszteség ; a sereg fele Bonfini, 30ezer Fugger,Nadányi, 80ezer Chronicon Fuchsio,Gaulter

Forrás – Teleki József

 

Magyar sereg létszáma ; 15ezer Bánlaky

 

 

34.

Brentai csata 899.

 

Magyar sereg létszáma; 10-15ezer

Olasz sereg létszáma; 30-45ezer (az elesettek alapján számolva), 15ezer János velencei történetíró (10-11.század)

‘az olasz sereg 3-szor akkora mint a magyar’ – Luitprand (10.század)

 

Magyar veszteség: ismeretlen

Olasz veszteség;  20-22ezer Annales Fuldenses (714-901) ; 20 ezer Hermannus Contractus (1013-1054)

 

Forrás: Szabó Károly, Pauler

 

 

35.

Győztes Rajna menti csata 955. [ bosszuhadjárat az augsburgi után ]

 

Magyar sereg letszama; 40ezer

German sereg letszama; ismeretlen [ az összsereg nagyobbik fele ]

Magyar veszteseg; ismeretlen

German veszteseg; 8ezer

 

Forrás; Anonymus, Kézai, Kálti Márk, Budai kronika, Thuroczy kronika – Szabó Károlynál

 

 

36.

Pozsonyi csata 907.

 

Magyar sereg letszama; 20-210ezer

direkt adat nincsen, de a becslesekkel meghatarozhato kb;

 

Akkoriban [9-10 szazad] az arab forras szerint a Magyar fejedelem 20,000-es sereggel megy hadba

( Viszont ha tobb Fejedelem/Lófő van akkor ez nem az egesz ország serege )

 

900-904-re [a Fischa menti csata ahol Chussal kiraly meghal] 18ezer-nél tobb elesett magyarrol ir Valvasor [17ik szazad] es Megiserus [16ik szazad], Nicolaus Claudianus [15ik szazad] nyoman.

934-re a Valandari csataban 60ezer Hungart [Turkot] ir Al-Masudi (896-956) .

 

 

933-ban es 955-ben 50-100ezres Magyar seregrol irnak a kulfoldi forrasok;

 

955-re a Sangalleni evkonyvek/Annales Sangallenses [927-1059] 100ezres magyar sereget ir.

955-re Hepidanus [1010-1088] kronikaja 100ezres magyar sereget ir.

933-ra 36ezer magyar elesettrol ir Frodoard/Flodoard [894-966] es 3 reszre osztott magyar seregrol.

955-re a Kaiserchronik [12-ik szazad] 128ezres magyar seregrol ir.

933-ra az Annales Palidenses [12-ik szazad] 50ezres magyar sereget ir.

955-re a magyar kronikak 40ezres Magyar seregrol irnak, ami egy-harmada az osszesnek, az Augsburgot koveto bosszuhadjarat soran [ vagyis 120ezres Magyar sereg is lehetett 955-ben ]

872-re Kézai 210ezres magyar seregrol ir [ 7 sereg egyenkent 30 ezer ]

933-ra az Anonymus Erfordensis [13-ik szazad] 50ezres magyar seregrol ir ami Thuringiaba megy es Jecheburg-ot ostromolja

933-ra az Anonymi Saxonis [769-1229] 100ezres magyar seregrol ir, amibol 40ezer Jecheburch-ot ostromolja es 50ezer Saxoniaba ment pontosabban egy Elm nevezetű erdő mellé.

933-ra Theodoricus Engelhusius (1362-1434) az Chronicon Engelhusii-ban [a kezdetektol-1423-ig] 2 magyar seregrol ir, ami kozul az egyik 50ezres.

933-ra Person Gobelinus [14-15-ik szazad] 100ezres magyar seregrol ir ami Bajororszagba es Frankoniaba Thuringiaba ment, ami ket reszre oszlott 50-50 ezerre; egyik resze Jechelburg varat ostromolta a masik Szaxoniaba ment.

934-re Chronicon Mindense 780-1435 / Busso Watenstedius (-1460)-nal es Chronicon Mindense 780-1435 / Henricus Meibomius – Res Germanicae-ban, 1688., 558-ik oldal, 100ezres magyar seregrol ir, amibol 50ezer Thuringiaba ment es 50ezer Saxoniaba

930-ra Laurentius Surius/Hieronymus Emserus [15-ik szazad], a Vita S. Bennonis Misnensis-ben ( Meisen-i Szent Benno [11-ik szazad] elete ) 100ezer magyar elesettrol ir

933-ra a Compilatio chronologica auctoris anonymi [15-ik szazad] 50ezres magyar seregrol ir

933-ra a Notitia de bello 100ezres magyar seregrol ir.

 

1044-re az Henrik vs. Aba csatanal, Rudolfus Glaber [985-1047] 200ezres magyar seregrol ir.

26ezer elesett magyarrol irnak 1044-re;

Melchior Inchofer (1584-1648) Annales ecclesiastici regni Hungariae 210-ik oldal

Christian Matthiae (1584-1655) Theatrum historicum theoretico-practicum 566-ik oldal

Huldreich Mutius [Ulrich Hugwald] (1496-1571) De Germanorum prima origine, moribvs,… 215-ik oldal

 

 

898-ben a Marengo-i csataban 14ezer hungar vesz reszt [spoletoi Lambert es friuli Berengar kozti csata Italiaban]

Forras;

Franz Schott –  ItinerarI Italiae rerumq. Romanarum libri tres 1600., 34-ik old.

Stephanus Pighius – Hercules Prodicius seu principis juventutis vita et peregrinatio. 1609., 201-ik old. [az 1587-es kiadasban, 289-ik oldal]

 

 

 

German sereg; 12-100ezer

 

A nemet kronikakban 933 es 955-re, 12 es 26 ezres nemet seregekrol irnak

 

direkt adat erre a 907-esre sincs, de ha szamba vesszuk hogy az italiai Berengarnak lehetett 30ezres serege, es akkoriban a Germanok erosebbek voltak mint az italiaiak, akkor valoszinuleg minimum 50ezres sereguk volt itt 907-ben.

–  a leirások alapján össze volt csőditve egy csomó ‘gróf ‘, nép-féleség ellenünk akkor. [ Aventinus – Annales Boiorum ,1580, 372-373. old.]

– a felvonulo nemet sereg 3 oszlopban vonul [ Aventinus – Annales Boiorum, 373-ik oldal ]

– a hadjarat celzata is ‘ a Bajor regiobol [vagy kiralysagbol] kiirtani a Magyarokat ‘ [‘Ibi decretum omnium sententia Vgros Boiariae regno eliminandos esse’] ( Aventinus -Annales Boiorum,1580-as kiadas 372-ik oldal ) [ ez jelentheti azt is hogy a mai Bajororszagban Magyar-Hun nep lakott – Aventinus azt irja a ‘bajorok, boi-avarok, azaz Hunok’ , 1. oldal]

– 11 Bajor regiobol gyujtik a sereget;

Narisci-k Saxoniabol, Boethi-k [Boethiat Gorogorszagba teszik de valszeg Bohemok akarnak lenni], Chamabi-ok [?], Vindelici-k [mai del-nyugat Nemetorszagban egy regio volt es reszben bajor-regio is], Norici-k [mai Ausztria Tyrol-t,Styria egy reszet, Karintiat kiveve es Szlovenia egyresze], Vennoni-k [a mai Tyrol Ausztria], Athesini-k [Athesina akkoriban egy nemet regio a mai Tyrol kozeleben], Stiri-k [Styria mai Ausztria egy resze], Venedi-k [a francia Gallia egy resze vagy a mai lengyel terulet egy resze a Visztula mellett], Charini-k es Carni-k [a Gotini-k mellett eltek, a mai Csehorszag egy resze (Szudetia)]

http://books.google.ro/books?id=SnBSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Annales+Boiorum&hl=hu&sa=X&ei=V1mrUq2xK6fhywOilYCgCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

372-372-ik oldal

https://books.google.ro/books?id=ZO4bFyJ51kcC&pg=PA480&dq=Vgros+Boiariae+regno&hl=hu&sa=X&ei=BKW0VPGrNsjyPKi7gNAE&ved=0CEEQ6AEwBA#v=onepage&q=Vgros%20Boiariae%20regno&f=false

ebben a kiadasban 480-ik oldal

– odaveszett 19 grof  [19 dinasztia hagyta a Fogát a csatamezőn] 373.oldal. Aventinusnal

Ezen kivul emlit egy  ‘Luitpold Ludovik legatusat’-t es ’15 dinasztia’-at is es utanna felsorol meg egy Luitpoldot [Luitpoldus] es 18 nevet , s ezert van amikor 35-ot mondanak] / Aventinus 373-ik oldal.

– az elesett ‘grofokon’ kivul meg az elejen felsorol 9 nevet a ‘Ludovic/Lajos’ german ‘kirallyal’ egyutt, akik nincsenek az elesettek kozt; vagyis olyan sereg volt amit legalabb 28 góré királyostól vezetett, vagyis nem lehetett kicsi. [maximum akkor lehetett 44 góré is]

 

Magyar veszteseg; a leirasok alapjan nem lehetett nagy de valszeg keves sem

German veszteseg ; a leirasok alapjan nagy

 

 

Forrasok;

Szabo Karoly – A Magyar vezerek kora

—> http://books.google.ro/books?id=a6o_AAAAYAAJ&pg=PA149&dq=annales+boiorum+XXI&hl=hu&sa=X&ei=dWKrUtOYGaSNyQO4uoCoAg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=annales%20boiorum%20XXI&f=false

Aventinus – Annalivm Boiorvm libri VII, 1580 , 372-375 oldal.

—> http://books.google.ro/books?id=SnBSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Annales+Boiorum&hl=hu&sa=X&ei=V1mrUq2xK6fhywOilYCgCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 

A Pozsonyi csata 907 leirása;

Korponay János-Tajekozas a Hadtudomanyban , Magyar Akadémiai értesítő,527-528 oldal,1857.

http://www.mediafire.com/download/99tep2pek7qf5sc/907–528+907.0001.pdf

http://books.google.ro/books?id=nEkxAQAAMAAJ&pg=PA527&dq=continuator+reginonis+magyarok&hl=hu&sa=X&ei=7Km6Us3aHaG47Aa4wIGoCg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=continuator%20reginonis%20magyarok&f=false

Banlakynal;

http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0002/69.html

Szabo Karoly;

http://books.google.ro/books?id=a6o_AAAAYAAJ&pg=PA149&dq=pozsony+907-%C3%A9n+aventinus&hl=hu&sa=X&ei=NcO6UtHpCe7T7Aazk4B4&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=pozsony%20907-%C3%A9n%20aventinus&f=false

149-151.oldal

Pauler Gyula;

https://archive.org/stream/amagyarnemzettr02paulgoog#page/n61/mode/2up

45-46.oldal

Szalay Laszlo;

http://books.google.ro/books?id=ODA-AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

22.oldal

Horvath Mihaly;

http://books.google.ro/books?id=-gUVAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

65-67.oldal

http://mek.oszk.hu/08200/08234/pdf/mo_tort1.pdf

81-83.oldal

http://books.google.ro/books?id=vi0-AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

81-84.oldal

 

 

 

 

Az Augsburgi 910-es csatáról, itt;

 

Paulernel; 53-54-ik oldal

 https://archive.org/stream/amagyarnemzettr01paulgoog#page/n68/mode/2up

Szabo Karolynal; 157-159-ik oldal

http://books.google.ro/books?id=xC5AAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

Banlakynal itt;

http://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0002/73.html

 

 

 

37.

Anchialos-i és Walandar-i csata 934. (Besenyők-Hungárok vs Bizánciak)

 

 

Itt a 934-es Walandari csatarol ( A Turkok elverik a bizancokot) ;

 

17-ik oldal

http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-41180/Pecheneg-Hungarian%20reconciliation.pdf

4-5-ik old.

 

Al-Masudi (896-956) az Aranymezők irásában irja le a Valandari csatát 934-ben a Romanus I Lecapenus ellen ;

[Maszudi evszamait nezve ez a 934-es Valandar-i csata lehet ugyanaz mint a 943-as hungar akcio a bizanciak ellen]

Szkita sereg ; 60ezer Turkot [Hungart] ir a 60-ik oldalon es 4 turk királyt [ besenyő,turk, alán,kazár] habar lehet az osszes a 60ezer [azt is irja hogy a Turkok ki tudnak allitani legkevesebb 100ezres sereget is es ezeket a nepeket a Kaukazusban mind Turknak nevezi]

Bizanci [gorog,romai/rum-i] sereg ; 62ezer [12ezer es 50ezer]

Szkita veszteseg; nem irja Masudi

Bizanci veszteseg; 60ezer [a francia forditasban], 6ezer [az angolban]

 

itt Masudi francia kiadasa, 2-ik kotet 59-64-ik oldal

itt —> http://archive.org/stream/lesprairiesdor02masuuoft#page/60/mode/1up

60-ik oldal

az angol kiadas

itt —> https://books.google.ro/books?id=C8NVAAAAcAAJ&pg=PA447&dq=masudi+turks+932&hl=hu&sa=X&ei=J9yeVOOAKdDOaJnxgEg&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=masudi%20turks%20932&f=false

446-452 old.

itt is emlitik;

—> http://historum.com/medieval-byzantine-history/69483-history-byzantium-podcast.html

”Romanus, qui règne aujourd’hui, en 332, sur les Grecs, instruit de ce qui se passait, envoya au secours de ses sujets douze mille cavaliers convertis au christianisme, armés de lances à la mode arabe, auxquels il adjoignit cinquante mille hommes du pays de Roum…………….
………….Romanus, who reigns today, in 332, the Greeks, informed of what was happening, sent to the aid of his subjects converted at twelve thousand horsemen Christianity, with spears in the Arab fashion, which he joined with fifty thousand men of the country of Roum…………..”

itt is —> https://archive.org/stream/asiaticpapers00modigoog#page/n328/mode/1up

314-315-ik oldal

 

 

 

38.

I. Laszlo kiraly egy 20ezres lovassereget ajánl fel hogy kuld Italiaba

 

39.

Zsigmond kiraly 1431-ben egy 5ezres magyar sereget kuld a Milanoiaknak Velence ellen

Forras; Banlaky, Chronicon Spitimbergense

 

40.

II.Andras kiraly serege az osztrak hadjaraton 1235-ben – 200ezer , az osztak sereg 30ezer

Forras;

Anonymi Coenobitae Zwetlicensis Chronicon (944-1386) / Hieronymus Pez – Scriptores rerum austriacarum, Tomus I., 978-ik oldal, 1721.

Anonymi Leobiensis Chronicon (935-1347) / Hieronymus Pez – Scriptores rerum austriacarum, Tomus I., 812-ik old., 1721.

Chronicon continuatio Sancrucensis secunda  /  Hieronymus Pez – Monumenta Germaniae Historica, Tomus IX, 1861, 638-ik old.

 

41.

Karoly kiraly egy 28ezres magyar-kun sereggel megy a cseh hadjaratra 1304-ben

Forras; Banlaky,Horvath Mihaly

 

A Chronicon Salisburgense (3-1398) szerint is ‘sok magyar es 20ezer pogany’ volt a Karoly seregeben 1304-ben.

Forras; Hieronymus Pez – Scriptores rerum austriacarum,Tomus I., 556-ik old., 1721.

A Chronicon Calustro-Neoburgense 50ezres magyar-kun sereget ir hogy volt kuldve Vencel ellen

Forras; Hieronymus Pez – Scriptores rerum Austriacarum veteres ac genuini…Tomus I., 476-ik oldal, 1721.

 

 

42.

1491-ben Szapolyai István egy 18ezres magyar sereget allit fel amivel megveri a lengyel Albert Janos kiralyt.

Forras;

Banlaky Jozsef

Szymon Starowolski [1588-1656] – Simonis Starovolsci Tractatus tres: I. Polonia. – II. Sarmatiae bellatores…, 88-ik oldal, 1733.

 

 

43.

Szapolyai János 1513-ban egy 19ezres sereggel megy a torokok ellen Bulgariaba , Zezin [Zrin] vara mellol indulva.

Forras;

Pray Gyorgy – Annales Regum Hungariae: Ab Anno Christi CMXCVII Ad Annum MDLXIV , 1767., 344-ik oldal [Andreas Praepositus Chasmensis [16-ik szazad eleje] nyoman]

Katona Istvan – Historia critica regum Hungariae , 11-ik kotet, 702-ik oldal [Andreas Praepositus Chasmensis [16-ik szazad eleje] 1513 augusztus 23. ]

Balthasar Adam Kercselich – Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis primae, 210-211. oldal., 1.kotet, 1780. [ugyancsak Andreas Chasmensis nyoman]

 

44.

Szapolyai János 1522-ben [kétszer is] egy 30ezres magyar sereggel megy Valachiaba a török ellen, ahol legyozi egy egynapos csataban Mohamed beget es Radul-t helyezi vissza a torokparti vajda helyett.

Forras; Banlakynal [Kupelwieser,stb], Szilagyi Sandor – Erdelyorszag tortenete , 1. kotet, 184-185-ik oldal.

Mas adat szerint;

Szapolyai serege ; 10ezer + valachiai Radu serege (nincs adat)

Mohamed beg serege; nincs adat

Forras itt —>

https://www.academia.edu/4351172/C._T%C3%B3th_Norbert_Szapolyai_J%C3%A1nos_erd%C3%A9lyi_vajda_1522._%C3%A9vi_havasalf%C3%B6ldi_hadj%C3%A1ratai._Havasalf%C3%B6ld_korl%C3%A1tozott_f%C3%BCggetlens%C3%A9g%C3%A9nek_biztos%C3%ADt%C3%A1sa._Transylvanian_prince_J%C3%A1nos_Szapolyai_s_campaigns_to_Wallachia_in_1522._Securing_limited_independence_to_Wallachia_HK_125._2012_4_987_1014

 

45.

Drágfy Bertalan 1497-ben egy 12ezres sereggel megy Moldovaba. Cosmin erdei csata / lengyelul Koźmini csata / romanu batalia de la Codrii Cosminului 1497.

Lengyel sereg; 60-90ezer

Moldvai sereg; 12ezer magyar, 2ezer török [mas adat szerint 2ezer szekely (Banlaky-nal irja)] es 10ezer valachia-i, 18ezer moldvai

Lengyel veszteseg; 4-5ezer

Mol-Mag-Vlach veszteseg; ismeretlen

Forras a Dragfy 12ezres seregere; Közlöny 48-52. kötet, 38-ik oldal, 1934. es mas 20-ik szazadi roman konyvekben is olvashato.

 

 

46.

Hadjárat Maximilian ellen Szapolyai István, Corvin János és Kinizsi Pál vezetésével 1491-ben a Dunantul visszafoglalasara; Székesfehérvári,Vásonkői,Sárvári,Veszprémi,Ozorai,Szombathelyi,Zágrábi csaták

 

Magyar sereg; 40ezer

Nemet sereg; 20ezer

Forras; Banlaky [Maximilian naploja]

 

 

47.

Atilla seregenek letszama 451-ben;

 

500ezer – Priscus/Jordanes

700ezer – Historia Miscella [ Landolfus Sagax 10-11.-ik szazad ]

330ezer – Kezai

 

Atilla seregenek letszama az Italiai hadjaraton [451 vagy 452]

500ezer – Chronicon Venetum quod vulgo dicunt Altinatae [10-13-ik szazadi kronika ; 1210-ig irja az esemenyeket]]

https://archive.org/stream/archiviostoricoi05fireuoft#page/n112/mode/1up

103-ik oldal.

 

 

48.

Ruga (Réva,Rhoilus,Rhua) király vezetésével 60ezres hun sereg megy a Trákiai hadjáratra 425-ben

Forras; Cassiodorus, Anon.Epit.Hist.Byz.

 

 

49.

Tárnokvölgyi és Cezunmaur-i csata 375.

 

Hun sereg ; 200-300ezer ( az elesettek alapjan szamolva )

Romai sereg ; 250-350ezer ( az elesettek alapjan szamolva )

 

Hun veszteseg ; 165ezer

Romai veszteseg ; 210ezer + Cezunmaur-nal

 

Forrás ; Kézai

 

 

50.

Győztes szkíta csata, a szkiták es perzsák közt , Tomyris királynő vs. Cyrus perzsa király 531 B.C.

 

Szkita sereg ; 500ezer Ctesias

Perzsa sereg ; 200ezer Justinus, 330ezer Anonymus-Gesta Hungarorum

 

Szkita veszteseg ; ismeretlen

Perzsa veszteseg ; 200ezer Justinus,Herodotus,Valerius Maximus, 330ezer Anonymus

Tomyris vs Cyrys

 

51.

Győztes szkíta csata , a szkiták es perzsák közt , Idantyrsos szkita király vs. Darius perzsa 513 B.C.

 

Szkita sereg ;  kb 300-400ezer [ saccolas – akkoribol van az amikor Ariantas szkita kiraly megszamolja a szkita harcosokat,osszegyujtve a nyilhegyeket – kulonbozo becslesek szerint kb 400ezer vagy 900ezer szkita harcos lehetett Szkitiaba ]

Perzsa sereg ; 700ezer Herodotus, Justinus, Orosius, 800ezer Ctesias

 

Szkita veszteseg ; ismeretlen

Perzsa veszteseg ; 80ezer Orosius, Ctesias, Anonymus [Gesta Hungarorum]

 

52.

Győztes szkita csata a makedonok ellen a Pontus-nal 331 B.C.

 

Szkita sereg; ismeretlen

Makedon sereg ; 30ezer

A Szkitak eltörlik Zopyrion egesz makedon sereget

Forras; Justinus, Orosius

 

53.

Gyoztes szkita csata a makedonok ellen Baktriaban 329 b.c. [Gabai-i csata)

Szkita sereg; 3,600

Makedon sereg; kb. 2,5-4ezer [60 lovas,800 zsoldos,1,500 zsoldos gyalogos ; Forras; Arrian]

Szkita veszteseg ; 700

Makedon veszteseg; az egesz seregbol csak 40 lovas es 300 gyalogos maradt meg. Forras; Aristobul

Curtius szerint 300 lovas es 2000 gyalogos esett el

 

54.

A Szkitak legyozik Sesostris egyiptomi faraot Colchis-nal – kb i.e. 19-ik szazad [Sesostris-t Senusret faraoval azonositjak]

 

Szkita sereg; ismeretlen

Egyiptomi sereg; ismeretlen – akkoriban 250ezres es 700ezres egyiptomi seregegrol irnak

 

Forras; Josephus,Plinius,Justinus

 

55.

A Basztarnák szkiták legyőzik Gaius Antonius római seregét Histriánál [a romaiak meg a hadijelvenyeiket is elveszitik] 61. B.C.

A Dak szkitak legyozik Domitian romai sereget Duras dak kiraly vezetesevel 86 b.c.-ben

Ugyanabban az evben [86 b.c.] a Dakok legyozik Cornelius Fuscus sereget is.

A kovetkezo evben [85 b.c.] a Dakok meginnt legyozik Fuscus sereget ; Tapéi csata

 

 

56.

Myrine (Myrina) szkíta királynő 33,000 harcossal elfoglalja Atlantiat,Gorgont,Phrygiat,Syriat,Pergamont,Lesbost es Lybiat.

Ezutan varosokat alapitott a sajat es tobbi amazon neve utan; Cymê, Pitana, Prienê, Myrine,Mitylenê, stb.

Forras; Diodorus Siculus

 

 

57.

Gyoztes szkita csata Thatis folyo menten 309 b.c.

Szkitak; 30,000

Bosporusziak,thateanok [siraci-k]; 42,000

Forras ; Diodorus Siculus

 

58.

578-582 Győztes Avar hadjarat Bizanc ellen 60,000-es sereggel.

– Sirmium, Singidunum elfoglalasa, Trakiai hadjarat

 

59.

626. Avar hadjarat Bizanc ellen

Az Avar sereg nagysaga;

30,000 – Chronicon Paschale

80,000 – George of Pisidia

‘myriads’ – több tizezer – Theodore Synkellos

 

60.

A Besenyők 1087-ben egy 80ezres besenyo (kangár/cangar/cancar) – kun – hungar sereggel mennek a bizanciak ellen Tzelgu vezetesevel. [forras- Anna Komnene]

1091-ben a Levunioni [Lebunioni] csataban 600ezres besenyo sereg van. [Edessai Mate kronikaja]

1046-ban [vagy 1049-ben] Tyrach (Turak) vezetesevel egy 800ezres besenyo sereg (11 törzsből) megy a bizanciak ellen. [Johannes Skylitzes]

1064-65-ben egy 600ezres Úz sereg megy e bizanciak ellen [Michael Attaleiates]

[ az Uzok a Besenyok kozt a legnemesebbek -> Cedrenus es Skylitzes nyoman ]

 

 

61.

Ziligdes (Zilgibis,Zilgbi,Zeliorbes,Peliorbes) hun kiraly egy 20ezres hun sereggel megy a bizanciak ellen 516-521 a.d. korul.

Forras; Malalas

 

62.

Boarex (Boariz,Boa) hun-szabir kiralynő egy 100ezres hun-szabir sereget allitt fel 528.-ban.

Forras; Theophanes

 

63.

A Pannonok 100ezres sereget tudtak kiallitani

Forras; Appianus – Romanarum Historiarum De Bellis Civilibus [de Bellis Illyricis], 765-ik oldal [1025-ik oldal], 1670.

A Dakok 200ezres sereget tudtak kiallitani  vagy legalabb 40ezret

Forras; Strabo

 

64. Mas szkita nepek seregei;

Aorsi-k; 200ezer

Forras; Strabo

Siraci/Siraceni-k; 20ezer

F; Strabo

Alan es Vandal ; 80ezer

Gotok; 150-400ezer

Forras; Eunapius,Procopius,Orosius,Marcellinus

Burgundok; 80ezer

F; Orosius

 

 

 

 

65. Párthusok

 

 

Meg nehany mas adat;

 

a] Karoly Robert legyozi a tatarokat 1326-ban [ vagy 1324-1325-ben ]

 

Dusburg Peter a teuton lovagrend aldozoja es kronikasa (-1326), a Chronicon Terrae Prussiae-ban azt irta hogy Karoly Robert 1326-ban legyozte a tatar sereget ami Magyarorszagot pusztitotta, ahol elesett 30ezer tatar.

Nikolaus von Jeroschin [Jeroschini Miklos] (1290-1342) a Poroszorszag kronikaja rimes kronikajaban is irja hogy a magyar kiraly levagott 30ezer tatart 1326-ban

Forras; Petri de Dusburg – Cronica Terre Prussie/Theodor Hirsch – Scriptores rerum Prussiae I. 213.oldal, 1861; Nikolaus von Jeroschin – Kronike von Pruzinlant /Theodor Hirsch – Scriptores rerum Prussiae I. 598.oldal, 1861 / — forras; Por Antal – Szazadok folyoirat 1903, 318-ik oldal.

 

b]

1302-ben Albert nemet kiraly 50ezres magyar sereggel, 3ezer Sueuia-i es Rheno-i-val es masokkal megy Vencel bohém kiraly ellen.

Forras; Albertus Argentinus 112.old, Dubravius lib. XVIII 488. old. / Burcard Gotthelf Struvius – Corpus historiae germanicae 1.kotet, 640.old.

 

c]

IV.Bela 1261-ben [vagy 1259-1260-ban] legyőz egy  tatár sereget ahol elesik 52 ezer tatár.

Forras;

Matthew Paris (1200-1259) a Flores Historiarum-ban [ Henry Richards Luard – Flores Historiarum (1890), 2-ik kotet, 465-ik oldal]

Raynaldus – Annales Ecclesiastici / Katona Istvan – Historia pragmatica Hungariae concinnata, 829-ik oldal, 1. resz, 1782.

Raynaldus – Annales Ecclesiastici / Sigismund Calles – Annales Austriae, 2. kotet, 420-ik oldal, 1750.

Raynaldus – Annales Eeclesiastici 1648 [az 1261es evnel]

Giovan Domenico Mansi – Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 1779, 23-ik kotet, 1073-ik oldal

François Pagi – Breviarium historico-chronologico-criticum, illustriora pontificum 1729, 2-ik kotet, 200-ik oldal

 

d]

II. András király is részt vesz Damietta város ostromában 1219-ben

 

Források;

Annales de Dunstaplia (A.D. 1-1297) / Henry Richards Luard – Annales monastici, 3. kotet, 55-ik oldal, 1866.

Hevenesi Gabor – Scintillae Ignatianae , 323-ik oldal, 1714.

 

Magyar sereg+masok ; 32ezer [Jonathan Howard – A History of One of the Most Epic Military Campaigns of All Time 2011.] , 35ezer [ wikipedia – Damietta ostroma – angolul ], 20ezer [ Pauler Gyula – A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt, 2. kotet, 83-ik oldal, 1899. ]

Muszlim védők; 70ezer [ Hevenesi Gabor – Scintillae Ignatianae , 323-ik oldal, 1714. ] , [ wikipedia – Damietta ostroma – angolul ], 85ezer harcos es 35ezer civil [Jacobus de Vitriaco 1165-1240]

Budai Ferenc Polgari lexikonjaban is irja hogy Damiettat bevette;

http://books.google.ro/books?id=rZLRAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

17-ik oldal

 

A Templomos Lovagok nagymestere Guillaume de Chartres [Willemus de Carnoto] András seregéről azt mondta hogy élelmezéssel jól el volt látva és a legjobb lovakat hozta és kérte a pápát hogy ezentúl minden keresztes sereget igy szereljenek fel ezután.

Jakab akkon-i püspök azt irta a pápának hogy ez a sereg páratlan volt , akár a felfegyverzés, akár a lovak minősége , akár a harcosok tekintetében.

Forrás; Pesty Frigyes – Templomosok Magyarországon 1861.

 

 

Andras serege [amiben ott voltak a 3 Lovagrend nagymesterei , a ciprusi kiraly es a jeruzsalemi kiraly] megfutamitotta Coradine damaszkuszi szultan sereget Acre-nal [Akkon]

Forras;

https://books.google.ro/books?id=K8INAAAAQAAJ&pg=PA262&dq=templars+hungarians&hl=hu&sa=X&ei=zOs8VbCjOsTwUM7JgYAF&ved=0CD0Q6AEwAzhG#v=onepage&q=templars%20hungarians&f=false

262-ik oldal

a 261-ik oldalon Andras beszede az Ispotalyos Rendrol [Rainaldus nyoman]

https://books.google.ro/books?id=qQkOAAAAYAAJ&pg=PA299&lpg=PA299&dq=coradine+sultan+of+damascus&source=bl&ots=-iSKYMQ_9k&sig=MJQIH-U-NxAPoM6FGKKmUE_HynY&hl=hu&sa=X&ei=bvQ8VdnNL4OAU_2vgbgP&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q=coradine%20sultan%20of%20damascus&f=false

299 old.

 

Andras serege megveri Al-Adil szultan sereget 1217 november 10-ik Bethsaida-nal

Forras;

https://books.google.ro/books?id=YWEUg5pMqJYC&pg=PT22&dq=Bethsaida+al+adil&hl=hu&sa=X&ei=R_tBVdqhFoTzUvDHgfgC&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q=Bethsaida%20al%20adil&f=false

 

 

e]

Vászlói [Vaslui-i] csata 1475

 

Magyar-Litván-Moldvai-Lengyel sereg ; 93 ezer (16-26ezer magyar es 5ezer szekely, 30-47 ezer moldovai [tobbsege felfegyverzett moldvai paraszt], 10ezer litván es 5ezer lengyel )

Török sereg ; 120-140ezer

 

Mag-Lit-Mol-Len veszteség ; ismeretlen

Török veszteség ; 100ezer Jacob Unrest, Mölki kolostor évkönyve, 20ezer Eschenloer

 

Forras; Dlugoss, a 16ezer magyart Marino Sanuto-nal irja/Cesare Baronio-nal,Pray-nal,Teleki Jozsef-nel,Banlaky-nal [Sanuto-nal a moldvai sereg nagysaga 42ezer], Litvan Kronika;  a roman wiki-n irja a 10ezer litvant, csak atmagyarazzak hogy a ’10ezer litvan az az osszes segitsegre ertendo’ – a Litvan kronika 5ezer lengyelt is emlit es a moldvaiak szamat 47ezerre teszi [Dlugoss irja 40ezernek a moldvai sereget es hogy tobbsege felfegyverzett paraszt; ; Martin Kromer es Michovius 16-ik szazadi kronikasok meg azt irjak hogy ”a moldvai sereg egyes forrasok szerint csak 30,000 volt, mas forrasok szerint 40,000”], Kemalpasazade [1468-1536] 26ezer magyart ir [egy roman oldalon irjak]

Jakob Unrest [15ik szazad] a torok sereg letszamat 140ezerre teszi./Teleki-nel

Dlugoss,Cromer,Sanuto 120ezerre teszi a torok sereg nagysagat/ Teleki-nel

 

1476-ban újból mennek magyarok Báthory István vajda és Fants Mihály székely vezér vezetésével Moldovába a török ellen, ahol győznek.

 

f]

Zsigmond király egy 60ezres sereggel megy a török ellen Gallipoli-ig 1406-ban.

Forras; Lorenzo Bonincontri [1410-1491] az Annales-ban ; Muratori – Rerum Italicarum scriptores, Tomus Vigesimusprimus  1732, 95-ik oldal.

 

 

 

 

 

 

   

 

II.Géza király

 

   I. András király

 

 

 

 

 

 

 

 A Magyarok harci vértezetéről a 10- ik században

 

 

Fulcuin (10-ik szazad) és Luitprand (10-ik szazad) magyar fémpáncélokról és fémsisakokról beszél a 954-es és a 933-as hadjáratnál;

forras;

Fulcuin a Lobes-i apatok torteneteben – Kerekgyarto Arpad-nal;

—> http://books.google.com.au/books?id=4jkzAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

”Mint a föld rejtekeiből merültek föl páncéljaik és sisakjaik ezrei”

298-ik es 309-310-ik oldal.

Katona Istvannal;

—> http://books.google.ro/books?id=VOQBAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

430-ik oldal

Fulcuin kronikaja;

—> https://books.google.ro/books?id=mXdPAAAAYAAJ&pg=PA259&lpg=PA259&dq=terrae+finibus+emergebant+loricarum+et+galearum+millia&source=bl&ots=qRG_93lyc_&sig=uqiAt2WpoLPxCMEAsnSNi_bB_cw&hl=hu&sa=X&ei=uHBpVZ27NsjxUraIgegK&ved=0CC4Q6AEwAg#v=onepage&q=terrae%20finibus%20emergebant%20loricarum%20et%20galearum%20millia&f=false

259-ik oldal

 

Luitprand az Antapodosis-ban;

—> http://books.google.ro/books?id=Qe8oAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

52-ik oldal

A ‘falere,faleris’ [phalerae] az ló vagy lovas fém-mellvért dísz [ az angol konyvekben igy forditjak ]

 

 

A Hungároknak is Lófarkas zászló volt (a ‘kigyoalaku’, valszeg mint a Farkas/Sarkanyfejes tobbi szkita zaszlok [szarmata,dak,parthus] )

forras;

Widukindnál (10-ik szazad) – Kállay Ferenc A pogány magyarok vallása;

—> http://books.google.ro/books?id=EC8-AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

151-ik oldal

 

955-ben (vagy 949) a magyar kiralyoktol [Bulcsu,Lehel/Leel es Sur/Assur] arany csüngődiszeket, arany nyakláncokat, egy ezüstkeresztes pajzsot szednek el es más ezüst tárgyakat.

 

Vagyis fémpajzsuk is volt mert valami fa vagy gyékénypajzsra nehezen hihető hogy ezüstkeresztet tettek.

 

forras; Chronicon Ebersbergense (945-1050)

Sebestyen – A magyar honfoglalas mondai;

—> https://archive.org/stream/amagyarhonfogla01sebegoog#page/n169/mode/2up

147-147-ik oldal

itt az Ebersbergense kronika latinul;

—> http://books.google.ro/books?id=RKpDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

7-ik oldal [az ‘ f ‘ betunel]

itt is Vitus Arnpeckius-nal (1435-1495)

—> http://books.google.de/books?id=X0xQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false

345-ik oldal

 

A magyarok fémvértezetéről ír Leo csaszar (10ik szazad) is Taktiká-ban;

forras;

Kerekgyarto Arpadnal;

—> http://books.google.com.au/books?id=4jkzAQAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

310-ik oldal

– ezt az adatot ugy magyarazzak nehany ‘tortenesz’ hogy ‘csak az elokeloknek volt fempancel’; holott ha azt irja hogy ”nemcsak maguk oltenek fegyvert hanem az elokelok lovai is fempancellal boritottak” ,akkor az csak annyit jelent hogy nemcsak a sereg hanem az  elokelok is femvertezettek.

 

 

A Hungároknak voltak zászlóik is

forras; Widukind (925-973)

Kerekgyarto Arpad – Magyarország mívelődésénék története

—> http://books.google.ro/books?id=4jkzAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

318-ik oldal

 

 

Hungár vagy Hun fémpajzs talalhato Augsburgban ahol meg a 19ik szazadban magyar vagy hun pajzsnak neveztek, csak Szabo Karoly aki emliti mar felredumal hogy ‘csak 200 eves’, de egy angol konyvben azt irja hogy Hun pajzs ez, persze az is felredumal hogy ‘nem az’; s van valami forras ami emliti is ezt a takacsok altal szerzett magyar pajzsot Augsburgnal.

itt irja;

http://books.google.ro/books?id=xC5AAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

270-ik oldal Szabo Karolynal

az amit Szabo emlit az valami olyan pajzs amit az augsburgi csatanal szereztek a magyaroktol es azt a pajzsot hasznaltak a takacsok a cimerukkent

ezt irja itt is;

http://books.google.ro/books?id=yroRAAAAYAAJ&pg=PA334&dq=hungarian+shield+augsburg&hl=hu&sa=X&ei=PU69U8m0HKi_ygOr-oDgAw&redir_esc=y#v=onepage&q=hungarian%20shield%20augsburg&f=false

334ik oldal

itt is irja;

https://archive.org/stream/germanyherpeople00giff#page/76/mode/2up

77ik oldal

a muzeumban orzott pajzsrol itt is;

http://books.google.ro/books?id=rHU5AQAAMAAJ&pg=PA358&dq=hungarian+shield+augsburg&hl=hu&sa=X&ei=BEu9U_iXDob_ygPKv4JI&redir_esc=y#v=onepage&q=hungarian%20shield%20augsburg&f=false

358-ik oldal.

 

Al Masudi arab iro leirasaban is van utalas a nehezebb vertezetre [valszeg femvertezet] mert kozelharcrol is ir a 934-es magyar-besenyo gyoztes csatarol a bizanciak ellen;

itt —> http://www.erepublik.com/hu/article/-rh-magyar-p-aacute-nc-eacute-losok-1100-eacute-vvel-ezel-tt-hellip–2404540/1/20

A csatákat általában már a lovasíjászok eldöntötték, ám sokszor a közelharc sem maradhatott el. A Konstantinápoly ellen indított 934-es magyar-besenyő hadjáratról részletes leírás maradt fenn. A hatalmas ütközetet Maszudi arab tudós és utazó jegyezte fel. Leírásában részletezi a nagy taktikai ügyességgel felépített nomád támadást, amelyben a szárnyak keresztezve támadták a bizánci hadat, majd precízen kivitelezett forgó mozgásba kezdtek, mint a malomkerék. Azonban a kétnapos ütközet közelharccal zárul le ”…a türkök (magyarok) a nyílzápor után rendezett sorokban végrehajtott támadásukkal megszerezték a győzelmet. Az ő soraik ugyanis rendezett állapotban maradtak és nem bomlottak fel. A lovas osztagok jobbról és balról száguldoztak, és előkerültek a kardok is….” A leírásból következik, hogy egy lovasroham nehezen elképzelhető a támadók valamiféle páncélozottsága nélkül. Ráadásul a bizánci sereg minden esetben komoly páncélzatot használt.”

 

Itt is irja hogy a besenyok volak a konnyulovas ijjaszok es a magyarok a fosereg;

—> https://www.scribd.com/doc/98202123/Pechenegs-cumans-iasians-Steppe-peoples-in-Medieval-Hungary-A-Paloczi-Horvath

17-ik old.

https://html2-f.scribdassets.com/9xlvpbpxc1ogivh/images/8-f1bf9ba954.jpg

itt a 17-ik oldalon irja hogy Masudi a seregek szamat is megadja de ez ‘tulzas’ a ‘tortenesz’ szerint [a szokasos szoveg az utobbi 150 evbol] – es persze nem is idezi hogy mennyit irt Masudi…

 

Copy of 6045670143_5edb1336c4_b

a

1 comment

    • szabir on 2018 január 15. at 5:57
      Author

    Ha valaki akar komentelni akkor irjon be az imel czimemere mert lehet a komentjet torlom, de nem azert mert nem akarok komenteket ide az oldalara hanem mert NAPONTA 40 SPAM ”komentet” jon az oldalra, es ha 3-4 naponta torlom oket akor a tobb mint 100 spam kozott nincs turelmem megnezni a valodi komenteket mikor ki kell toroljen oket.

    erre az imel czimre irhat aki akar; kevehun@yahoo.ro

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published.